Preparat przyspieszający wysychanie tynków cienkowarstwowych ACELERANT P

Środek przyspieszający wiązanie tynku barwionych w masie.